93 154 73 64
Rambla Catalunya, 92 3r 2a porta B 08008 – Barcelona

Blog

LLei del Tercer Sector

El Punt Avui-

El consell estatutari desaprova la llei estatal del tercer sector

El Consell de Garanties Estatutàries ha informat desfavorablement sobre la llei estatal del tercer sector d’acció social. Segons aquest organisme, la llei estatal vulnera les competències de la Generalitat i planteja un tracte discriminatori cap a totes les entitats que siguin d’àmbit estatal, com és el cas de les que actuen exclusivament a Catalunya. La normativa espanyola aprovada aquest mes d’octubre estableix una regulació marc de les entitats del tercer sector social i defineix les mesures de foment que els poders públics podran adoptar només a favor de les que tinguin àmbit estatal i actuïn en més d’una comunitat autònoma.

El consell carrega especialment contra els articles 6 i 7 i les disposicions addicional sisena i transitòria única de la llei. El consell entén que vulneren les competències previstes a l’article 166.1 de l’Estatut i no troben empara a la Constitució.

El consell recorda que la Generalitat té assumida la competència de caràcter exclusiu en matèria de serveis socials a l’article 166 de l’Estatut. El dictamen és el pas previ a la decisió del govern de presentar un recurs d’inconstitucionalitat.

Deixa un Comentari