93 154 73 64
Rambla Catalunya, 92 3r 2a porta B 08008 – Barcelona

Blog

ETS UNA ENTITAT JURÍDICA? TU TAMBÉ TENS RESPONSABILITAT PENAL

A partir de juliol de 2015, la teva empresa, Club, Federació, Fundació o entitat de qualsevol mena és responsable penalment.

El juliol de 2015 entra en vigor la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la que es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal. Aquesta llei introdueix a l’ordenament jurídic espanyol un seguit de canvis que comporten, entre d’altres, la incorporació de la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

Tots els clubs, federacions, empreses, fundacions i associacions estan en contacte amb riscos dels que el Codi Penal detecta com a delictes que poden cometre les persones jurídiques. Pregunta’ns com pots tenir la seguretat jurídica de que les teves activitats estaran protegides i les persones responsables també.

El mateix Codi Penal ens dóna la clau per a que les entitats quedin exemptes d’aquesta responsabilitat: implantar un Programa de compliment normatiu, Compliance. Aquest Programa ha de contenir, de manera general, una auditoria legal, les directrius per a implantar, avaluar, mantenir i millorar el sistema de control; recomanacions sobre el que s’hauria de controlar; la política de compliment; formació per als treballadors, socis i administradors de l’empresa i sistemes de control que s’integrin en el dia a dia de les tasques dels treballadors, socis i administradors.

Per a dur a terme un Compliance program és necessari que qui l’implanti sigui conscient no només dels riscos en els que es pot caure, sinó de la dificultat d’implantar el sistema i trobi el millor model per a cada organització. Ja ha deixat clar la fiscalia en la seva circular 1/2016 al respecte que no servirà un programa estàndard sinó que només quedarà exonerada de responsabilitat aquella organització que implanti un sistema especialment pensat per a ella, fet que demostra que s’ha pres en serio la prevenció de la comissió de delictes en el seu sí o amb els seus mitjans.

No arrisquis el futur de la teva activitat, pregunta’ns com assegurar-lo. Tu també seràs responsable per manca de la diligència deguda si, podent evitar-ho, no has impedit que l’entitat de dirigeixes sigui sancionada penalment.

El programa de Compliment Normatiu (Compliance) de Iolanda Latorre inclou

1.   Auditoria de riscos de l’empresa en sí mateixa i connectada amb empreses del grup, proveïdors, clients, col·laboradors i treballadors, administradors i socis.

Per l’avaluació de riscos s’hauran d’entrevistar els col·lectius esmentats i analitzar el sector i els riscos comuns en el mateix.

2.   Estudi i avaluació dels protocols existents. Aquells protocols que ja estiguin incorporats, per exemple protecció de dades, blanqueig de capitals, prevenció de riscos laborals, …..

3.   Identificació de les mesures a implantar. Entre d’altres, elaboració de protocols, formació del personal, sistema de sancions, etc.

4.   Anàlisi comparatiu de la situació de l’empresa comparant-la amb la situació desitjable. Aquest anàlisi serà intern, respecte als treballadors i col·laboradors, i extern, respecte als proveïdors i clients.

5.   Implantació del sistema de Compliance. Inclou l’elaboració de:

a.   Manual i codi general de conducta. (protocols i documentació requerida).

b.   Pla de comunicació.

c.    Pla de formació.

d.   Mesures disciplinaries i règim sancionador.

6.   Jornades de formació interna.

Els sistemes, manuals i protocols aprofitaran i nodriran els sistemes i protocols ja existents a l’empresa, per a facilitar la seva implantació.

Aquest programa segueix les pautes de la Norma Internacional ISO 19600:2014

Deixa un Comentari