93 154 73 64
Rambla Catalunya, 92 3r 2a porta B 08008 – Barcelona

Blog

Canals de denuncies

A arrel de la publicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions i de lluita contra la corrupció, les persones jurídiques amb més de 250 persones contractades han de disposar, a partir del 20 de maig de 2023, d’un Sistema Intern de Formació, i les que tinguin menys de 250 persones contractades i més de 50, l’hauran d’implantar com a molt tard el dia 1 de desembre de 2023.

El Sistema Intern d’Informació, és l’anomenat “popularment” Canal de denúncies. I pot ser gestionat internament o externa, és a dir, cada entitat pot gestionar-la amb els seus propis recursos, o bé pot externalitzar el servei de gestió.

El Sistema de gestió interna té un àmbit legal d’aplicació que és el següent:

(*) Aquelles comunicacions que quedin fora d’aquests àmbits, s’han d’atendre però no han de tenir obligatòriament el mateix tractament.

Sigui de gestió interna o externa, l’entitat ha de nomenar un responsable i el sistema. El sistema ha de complir els següents requisits:

El Sistema ha de garantir que els procediments de tractament i de investigació que s’hagin de dur a terme segueixin les normes de procediments legals.

A més a més, serà necessari, atenent a la llei, redactar els següents documents que hauran d’implantar-se i complir-se:

Les infraccions per no implementar el Sistema d’Informació Interna són les següents:

– Si són persones físiques les responsables de les infraccions, seran multades amb una quantia de 1.001 fins a 10.000 euros per la comissió d’infraccions lleus; de 10.001 fins a 30.000 euros per la comissió d’infraccions greus i de 30.001 fins a 300.000 euros per la comissió d’infraccions molt greus.

– Si són persones jurídiques seran multades amb una quantia fins a 100.000 euros en cas d’infraccions lleus, entre 100.001 i 600.000 euros en cas d’infraccions greus i entre 600.001 i 1.000.000 d’euros en cas d’infraccions molt greus.

– Amonestació pública.

– Prohibició d’obtenir subvencions o altres beneficis fiscals durant un termini màxim de quatre anys.

– Prohibició de contractar amb el sector públic durant un termini màxim de tres anys.

En definitiva l’entitat ha de tenir una bústia, virtual i física, un telèfon i un lloc físic al que el personal pugui adreçar-se per a comunicar una infracció penal en el sí de l’entitat. La gestió de la comunicació i les dades personals ha de seguir els procediments legals de protecció de dades i d’investigació.

Deixa un Comentari