93 154 73 64
Rambla Catalunya, 92 3r 2a porta B 08008 – Barcelona

Avís legal

Avís legal i Condicions d’ús

Condicions generals d’ús

En compliment amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa de:

Nom o denominació social: Iolanda Latorre Roldan
Domicili social: Rambla de Catalunya, núm. 98, 1ª planta, 08008, de Barcelona.
Correu electrònic: ilatorre@iolandalatorre.com
Telèfon: 93.487.11.44
Mòbil: 676.035.412

Aquest portal és titularitat de la Iolanda Latorre Roldan i està constituït pel lloc web associat al domini: https://www.iolandalatorre.com/avis-legal/

La Iolanda Latorre Roldan és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona en Espanya i està col·legiada en l’Il·lustre Col·legi d’Advocacia de Barcelona (ICAB) amb número de col·legiada 42001.

La Iolanda Latorre Roldan, com advocada, està sotmesa a les normes professionals: Estatus col·legials del ICAB, la Normativa de l’Advocacia Catalana, l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola i el Codi Deontològic del Consell dels Col·legis d’Advocats de la Comunitat Europea, així com la restant normativa nacional i internacional que li sigui d’aplicació per exercir la seva activitat professional en Espanya. Podrà trobar tota la informació en el següent enllaç.

Tots els serveis prestats i oferts pel despatx es troben sotmesos a la legislació vigent.

Iolanda Latorre Advocats declina qualsevol tipus de responsabilitat per l’accés a la pàgina web de persones físiques i/o jurídiques residents en jurisdiccions que pel motiu que sigui pugui ser contraris a la seva regulació.

 

Responsabilitat de Iolanda Latorre Advocats

Iolanda Latorre Advocats no es fa responsable ni respon de la legalitat dels altres llocs web de tercers dels que pugui accedir-se des de el seu portal.

Iolanda Latorre Advocats es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, amb la finalitat de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

Iolanda Latorre Advocats no es farà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de dita informació. Tanmateix, tenint en compte els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, Iolanda Latorre Advocats es compromet a la retirada o en el seu cas, bloqueig, d’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

Iolanda Latorre Advocats tampoc es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per errades o males configuracions del software instal·lat en l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produeixi qual l’usuari/a es connecti a internet. Igualment, no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Es comunica que qualsevol preu i/o oferta que es pugui veure en la pàgina web és orientatiu. Si l’internauta desitja saber amb exactitud el preu o la oferta, posis en contacte amb l’entitat a través del seu correu electrònic: administracio@iolandalatorre.com

 

Legislació aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació de les estipulacions que conformen l’avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis que presta Iolanda Latorre Advocats, serà la legislació espanyola i, quan escau, la catalana.

 

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny del portal i els seus codis-font, així com els logotips, marques i demés signes distintius que apareixen en el mateix són de titularitat de Iolanda Latorre Advocats i estan protegits pels corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual.

Iolanda Latorre Advocats és propietària de tots els drets sobre el software de la publicació digital, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial referits als continguts del web, a excepció dels drets sobre aquells productes, serveis i/o publicacions de caràcter públic o de tercers que no són propietat de la societat.

Tota la informació que es rebi en la web, com comentaris, suggeriments o idees, es consideraran cedits a Iolanda Latorre Advocats de manera gratuïta. Per tant, no s’ha d’enviar informació que no pugui ser tractada d’aquesta manera si fos el cas.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en el portal sense el consentiment exprés de Iolanda Latorre Advocats.

 

Clàusula de protecció de dades

INFORMACIÓ
Responsable dels fitxers Iolanda Latorre Advocats

Rambla de Catalunya, núm. 98 1ª planta, 08008 Barcelona

Finalitats del tractament –     Manteniment de la relació contractual que ens uneix.

–     Gestió de les seves consultes i encàrrecs.

–     Manteniment de les llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat/a si així ho sol·licita.

–     Realització d’estadístiques.

–     Enviament de les novetats normatives i de serveis que ofereix Iolanda Latorre Advocats, si així vostè expressament ho consent.

 

Es recorda que vostè podrà donar el seu consentiment per totes, una o varies d’aquestes finalitats però, tenint en compte que en cas de no fer-ho per la totalitat o retirar el seu consentiment per alguna d’elles, Iolanda Latorre Advocats no podrà utilitzar les seves dades per aquella o aquelles finalitats.

Base jurídica –     La relació contractual que ens uneix,

–     El seu consentiment.

Destinataris/as de les dades Els únics destinataris de les seves dades seran el despatx, Iolanda Latorre Advocats i els tercers amb el mateix tingui formalitzat un contracte de serveis, els quals es detallen posteriorment.
Transferència internacional de dades No es preveu realitzar transferències de dades fora de la Unió Europa.

 

Termini de conservació de les dades Les seves dades es conservaran el temps necessari. En el seu cas, tant de temps com duri la nostra relació contractual, navegui per la pàgina web i/o mentre vostè no retiri el seu consentiment segons el cas i amb posterioritat només per donar resposta a eventuals requeriments d’una autoritat competent.
Drets –     Vostè té el dret a la informació, accés a les dades, rectificació de les dades, limitació del tractament, oposició, cancel·lació, oblit i portabilitat de les dades en la direcció mencionada posteriorment.

–     A més a més, vostè té el dret a retirar el seu consentiment quan ho desitgi, sense que això afecti al tractament portar a terme fins aquell moment.

–     Així mateix, es comunica que té el dret de presentar una reclamació davant de l’autoritat de control si Iolanda Latorre Advocats no li permet exercitar els seus legítims drets.

Conforme la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el seu reglament de desenvolupament i el Reglament de la Unió Europea 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, se li informa que les dades personals facilitades per vostè a Iolanda Latorre Advocats, situat a Rambla de Catalunya núm. 98, 1ª planta, 08008, de Barcelona formen part de fitxers de dades de caràcter personal automatitzats de titularitat de Iolanda Latorre Advocats.

Les dades personals es recullen per a les finalitats següents:

  • El manteniment de la nostra relació contractual i/o,
  • La gestió del seu encàrrec, consulta o sol·licitud i/o
  • Manteniment de les llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat/a si així ho sol·licita.
  • Realització d’estadístiques.
  • Enviament de les novetats normatives i de serveis que ofereix Iolanda Latorre Advocats, si així vostè expressament ho consent.

 

No està obligat/a a subministrar les dades però la negativa de subministrar-les impedirà que es pugui formalitzar un contracte entre nosaltres, contestar a la seva consulta, fer estadístiques i/o enviar-li les novetats normatives i de serveis que ofereix el despatx si així vostè ho consent atès que les dades que es demanen són essencials per fer-ho.

Les dades es conservaran durant la vigència de la nostra relació contractual i/o mentre vostè no retiri el seu consentiment i també amb posterioritat amb la única finalitat de, si fos el cas, atendre a eventuals peticions d’una autoritat competent i informar-lo del nous serveis o actualitzacions que ofereix Iolanda Latorre advocats si així vostè ha consentit.

La base jurídica d’aquest tractament és la relació contractual que ens uneix, el seu consentiment si així el presta i l’interès legítim comercial que té Iolanda Latorre Advocats, quan així vostè ho consenti.

Els destinataris de les dades personals seran Iolanda Latorre Advocats i els professionals externs contractats pel despatx, sent les seves categories les següents:

  • Els proveïdors de serveis de comunicació, software i pàgines web.
  • Gestories en matèria tributaria i fiscal.

Igualment, s’informa que Iolanda Latorre Advocats no preveu realitzar transferències de dades internacionals.

Al facilitar aquesta informació, atorgar les seves dades i acceptar totes, vàries o una de les finalitats indicades en cada cas, vostè presta el seu consentiment per aquests tractaments i finalitats. A més a més, té el dret de retirar el consentiment per una, algunes o totes les finalitats quan desitgi, sense que això afecti al legítim tractament realitzat fins aquell moment i, tenint en compte que, de fer-ho, Iolanda Latorre Advocats no podrà utilitzar les seves dades per aquella o aquelles finalitats de les quals vostè hagi retirat el seu consentiment.

L’informem, igualment, de que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oblit, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, així com retirar el seu consentiment mitjançant un correu electrònic en la següent adreça: administracio@iolandalatorre.com, adjuntant una fotocòpia del DNI per a la seva identificació.  Així mateix, té el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades si fos el cas, si el despatx no li permet exercir els seus legítims drets.